Zůstatková cena stavby vstupující do pořizovací ceny stavby nové

Obrázek uživatele Filip Konětopský
Filip Konětopský

V průběhu roku 2017 byl novelizován Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů . Jednou ze změn, kterou tato novela (Zákon č. 170/2017 Sb.) přinesla, je sice na první pohled nevýznamné upřesnění, které ale může mít poměrně významné dopady nejen na výši daňových odpisů, ale i na výpočet odložené daně.

Do § 29 odst. 1) bodu h) byla přidána nová věta se zněním V případě stavebního díla odpisovaného podle tohoto zákona, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní ceny nového stavebního díla zůstatková cena likvidovaného stavebního díla namísto zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Dosud bylo běžnou praxí, že pokud účetní jednotka nebo obecně daňový subjekt provedl demolici stavby se zůstatkovou hodnotou, byla jako součást pořizovací ceny použita účetní zůstatková hodnota a to jak pro účely účetní vstupní ceny, tak i vstupní ceny daňové. Po novele již tento postup nebude možný. V účetnictví se použije účetní zůstatková cena, pro daňové účely se použije daňová zůstatková cena. Již od zařazení majetku do používání tedy bude odlišná vstupní cena účetní a daňová v registru majetku.

Odlišnost vstupní ceny účetní a daňové bude zároveň generovat odloženou daň. S ohledem na skutečnost, že odložená daň je obvykle počítána jako rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenu, tak by neměl její výpočet vlivem této novely činit žádné větší problémy, protože na principu se nic nemění.

Tato novela je sice účinná od 1.7.2017, ale použije se, v souladu s přechodným ustanovením zákona č. 170/2017 Sb., již pro zdaňovací období počínající v roce 2017.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Filip Konětopský).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz