Zrušení rekreace hrazené z příspěvku FKSP u ROPO

Obrázek uživatele Veronika Fuková
Veronika Fuková

V současné době dochází z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 k rušení mnoha zájezdů a rekreací a to i těch, kdy zaměstnanci na úhradu zájezdu/rekreace obdrželi od zaměstnavatele příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (ve většině případů jde o jiné vybrané účetní jednotky). Předpokládáme, že k poskytnutí příspěvku došlo správným způsobem a tedy, že organizace uhradila 100% částky za rekreaci a sumu nad rámec příspěvku následně nárokovala od zaměstnanců.

Převod rekreace do dalšího roku
První možností, se kterou se můžeme potkat, je posunutí termínu rekreace do dalšího období. V tomto případě, pokud zájezd zůstane uhrazen a nebude stornován, bychom v jeho čerpání v dalším roce neviděli problém. Vyhláška 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb hovoří pouze o pravidlech použití, dále o tom, že příspěvek musí být nefinanční a že příspěvky musí být stanoveny vnitřní směrnicí a každoročně také rozpočtem. Dle našeho názoru bylo vše splněno. Příspěvek byl poskytnut ve správném období, což je možné doložit fakturou za zájezd/rekreaci, stejně tak byl uhrazen. Náklady organizaci z tohoto titulu žádné nevznikají, takže není nutné sledovat, kdy se zájezd uskutečnil, rozhodující je poskytnutí příspěvku a jeho stržení z bankovního účtu FKSP. Předpokládáme, že běžně u zaměstnanců také není sledováno, zda na dovolenou odjeli v původním termínu či ji přeložili na jiný měsíc. Dle našeho názoru nejde o porušení rozpočtové kázně, přesto však ještě doporučujeme zkontrolovat pravidla zřizovatele, který může mít podobné případy, zvlášť v této době, nějak interně upravené.

Storno rekreace
Pokud by došlo ke stornu, doporučovali bychom provést „vyúčtování“ přes organizaci, neboť předpokládáme, že faktury za zájezd byly rovněž na organizaci vystavené. Potom by i storno a případný dobropis měly být vystaveny na danou účetní jednotku a tedy i vrácené peníze by měly přijít na její účet s tím, že by následně byly přeposlány zaměstnancům snížené o příspěvek z FKSP, který nesmí být poskytnut v peněžní formě a byl by tedy v podstatě rovněž „stornován“ a neposkytnut.

To samozřejmě neznamená, že řešení situací, kterých bude v současné době velké množství, nemůže organizace pověřit zaměstnance. Zájezd si také jistě zařizovali sami. Doporučili bychom tedy pověřit je řešením storna pouze s tím, že opět půjde fakturace, respektive dobropis přes organizaci, která zájezd objednala a uhradila. Předpokládáme, že jiným způsobem to nebudou chtít řešit ani cestovní kanceláře a rekreační zařízení, která nemohou vystavovat opravné daňové doklady někomu (přímo zaměstnancům), komu nikdy nefakturovaly. A samozřejmě také nemohou vracet platbu někomu, kdo ji neposkytl.

Samozřejmě je nutné poukázat na fakt, že organizace poskytly příspěvek na rekreaci dle svých vnitřních pravidel, nic neporušili a to, že se rekreace nekonala už jen těžko mohou stoprocentně hlídat. Avšak v tomto případě, kdy o současné situaci všichni vědí a storna zájezdů nebudou ojedinělá, bychom toto „neřešení“ situace nedoporučovali, neboť by zaměstnancům mohly zůstat za zájezd vrácené příspěvky v peněžní formě, což je dle Vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, zakázáno.

Podobný postup doporučujeme i v případě, že organizace hradila přímo jen část rekreace. V tomto případě stačí, když prostřednictvím organizace dojde k vrácení pouze částky ve výši příspěvku z FKSP. Složité v tomto případě ovšem bude „hlídání“ neuskutečněných zájezdů.

 

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Veronika Fuková).

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz