Účetnictví a mzdy

Účetní a mzdové služby pro

 • podnikatelské subjekty - obchodní korporace, fyzické osoby
 • nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ....
 • příspěvkové organizace, rozpočtové organizace - obce, dobrovolné svazky obcí

Převzetí odpovědnosti za vedení účetnictví

 • zpracování účetnictví v našem software s možností online výstupů (internetový přístup k účetním sestavám ze strany zákazníka)
 • zpracování účetnictví v software zákazníka
 • rekonstrukce účetnictví
 • poradenství v oblasti účetnictví
 • kontrola účetnictví
 • dočasné zastoupení při výkonu činnosti hlavní účetní nebo jiného pracovníka v účetnictví a ekonomice - v průběhu domluvené doby zajištění pracovních povinností konkrétní pracovní pozice - např. po dobu nemoci, mateřské dovolené,  do doby přijetí nového zaměstnance apod.
 • reporting účetních dat
 • zajišťovací účetnictví 

Převzetí odpovědnosti za vedení daňové evidence

Převzetí odpovědnosti za vedení mzdového účetnictví

 • zpracování mezd včetně zajištění všech souvisejících povinností vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení a správcem daně
 • kontrola mezd
 • mzdový audit
 • poradenství v oblasti mezd a personalistiky

Převzetí odpovědnosti za statutární reporting

 • účetní výkazy
 • statistické výkazy
 • hlášení Intrastat

Převzetí odpovědnosti za manažerský reporting

 • zpracování pravidelných a ad hoc výkazů na základě požadavků klienta
 • reporting pro účely konsolidace v rámci skupiny dle českých nebo mezinárodních (IFRS) účetních standardů
 • komplexní poradenství související s mezinárodními účetními standardy IFRS
 • poradenství při nastavení reportingu pro potřeby finančního řízení společnosti   
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                         

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Antala Staška 2027/77,

+420 230234554
info@22hlav.cz