Přeměny a akvizice, poradenství

Přeměny společností

 • fúze vnitrostátní i přeshraniční
 • rozdělení odštěpením nebo rozštěpením
 • převody jmění na společníka
 • změny právní formy

Kapitálové akvizice

 • komplexní poradenství při akvizicích
 • ekonomická due diligence
 • administrace prodejů obchodního závodu nebo jeho části

Korporátní poradenství

 • zakládání právnických osob
 • zajištění rejstříkových změn obchodních společností
 • likvidace společnosti

Poradenství ve finančním řízení

 • řízení finanční výkonnosti
 • manažerské účetnictví
 • manažerské výkaznictví
 • plánování a příprava rozpočtů
 • řízení peněžních toků

Výběr kandidátů na obsazení finančních pozic

 • příprava a realizace odborného testu dle požadavků na danou pozici - výsledkem je číselné hodnocení uchazečů
 • příprava a realizace pohovorů - výsledkem je číselné i slovní hodnocení uchazečů včetně doporučení či nedoporučení na danou pozici
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                         

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Antala Staška 2027/77,

+420 230234554
info@22hlav.cz