Otcovská poporodní péče

Obrázek uživatele Jana Minářová
Jana Minářová

„Otcovská“ neboli „Otcovská poporodní péče“ je nová dávka nemocenského pojištění, kterou upravuje Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., § 38a-d. Jedná se o týden placeného volna určeného otcům čerstvě narozených dětí. Zahájení otcovské je možné nejpozději do 6 týdnů po narození dítěte. Termín si určuje otec. Výplatu dávky není možné přerušit nebo rozdělit.

Podmínkou pro výplatu otcovské je účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanec žádá o otcovskou prostřednictvím svého zaměstnavatele. Osoba samostatně výdělečně činná žádá přímo u příslušné OSSZ. Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Výše otcovské je 70 % vyměřovacího základu za kalendářní den, celkem maximálně 8.576,-Kč v roce 2018.

 

Kromě otců je obdobně tato dávka určena osobám, které převzaly do své péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu dítě ve věku do 7 let, např. adoptivním rodičům nebo pěstounům.

I v tomto případě platí šestitýdenní lhůta nástupu na otcovskou od okamžiku převzetí dítě do péče.

 

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet zájem otců o čerpání této otcovské dávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že ji využije cca 70 % otců.

 

 

Zdroj:
Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb, § 38a-d

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/37CBAA78-A301-498D-8506-3D60689887D6/0/opp.pdf

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Jana Minářová).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz