Některé novinky roku 2019 ve zkratce

Kristýna Svobodová

 V roce 2019 se předpokládá změna sazeb zahraničního i tuzemského stravného. Zvýší se nezabavitelná částka dlužníkům v exekuci i v insolvenci. Dojde ke zvýšení maximální možné podpory v nezaměstnanosti i rekvalifikace, a také vzroste průměrná mzda využívaná pro účely zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Již popáté v řadě vzroste na začátku roku 2019 minimální mzda, a to výrazně o 1 150 korun, na částku 13 350 korun. Vzroste i hodinová sazba, přesněji z 73,20 korun na 79,80 korun.

Od ledna 2019 se u dohod o pracovní činnosti posunuje hranice pro platbu zdravotního a sociálního pojištění na 3 000 korun. Taktéž se zvažuje zvýšení hranice pro odvody na sociální a zdravotní pojištění u dohody o provedení práce. Nová navržená hranice činí 11 500 korun.

Novela zákoníku práce navrhuje zrušit institut karenční doby. Jedná se o dobu, kdy při dočasné pracovní neschopnosti nenáleží náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních tří dnů nemocenské. Jako jistá kompenzace se navrhuje snížit pojistné na nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Novela zákona o nemocenském pojištění plánuje zvýšení peněžité pomoci v těhotenství a mateřství. Tato změna bude mít dopad pouze na pojištěnce se středními a vyššími příjmy. V dalším návrhu se jedná o přejmenování mateřské dovolené na mateřskou péči a rodičovské dovolené na rodičovskou péči. Nově navrhované pojmy svým významem odpovídají tomu, že se jedná o překážky v práci nikoliv o dovolenou podle osmé části zákoníku práce.

Ve fázi druhého čtení je momentálně novela zákona o daních z příjmů, kde by mohlo dojít ke zvýšení limitů výdajových paušálů na úroveň rok 2016.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Kristýna Svobodová).

 

Tento i všechny ostatní články zveřejněné na těchto stránkách vyjadřují názor jejich autorů, nejde o právně závazné dokumenty.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz