JVN, Uherské Hradiště - Finanční analýza a Manažerské účetnictví - BLOKOVÉ ŠKOLENÍ - 2. ČÁST

28. 5.

Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám. 175, Uherské Hradiště 

Školitel: Miroslava Nebuželská

BLOKOVÉ ŠKOLENÍ -  2. ČÁST

Školení se bude v první části věnovat ekonomice podniku a finančnímu řízení v praxi. Budou zdůrazněny významné charakteristiky základních ekonomických a finančních kategorií a shrnuty současné možnosti využití českých finančních výkazů i poukázáno na možnosti využití výkazů mezinárodního účetnictví (IFRS). Bude též objasněn stávající systém zdanění firem v České republice. Budou prodiskutovány metody krátkodobého i dlouhodobého řízení, vysvětlen pohled cash flow a pohled na časovou hodnotu peněz. Školení se dále zaměří se na různé metody finanční analýzy a její využití v praxi, na metody používané v manažerském účetnictví s vazbou na controlling. Budou probrány metody hodnocení výkonnosti podniku, vysvětleno stanovení celkové hodnoty podniku (EV) a budou též probrány jednotlivé metody a postupy oceňování podniků se zaměřením na výnosové metody. 

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět ekonomice a finančnímu řízení podniku.

Program školení - 2 DNY:

1. den (28.5.2018)
Finanční analýza
Cíle finanční analýzy.
Vstupy a zdroje.
Metody finanční analýzy.
Horizontální a vertikální analýza.
Absolutní a poměrové ukazatelé.
Běžně užívané ukazatelé, jejich interpretace.
Využití finanční analýzy v praxi.

2. den (29.5.2018)
 Manažerské účetnictví
Cíle manažerského účetnictví.
Současné využití manažerského účetnictví v praxi.
Controlling.
Krátkodobé a dlouhodobé manažerské rozhodování.
Nákladová struktura, řízení nákladů, nákladové kalkulace.
Rozpočtování.
Řízení investic a investiční rozhodování.

LZE SE ZÚČASTNIT POUZE ČÁSTI KURZU

Více informací a přihláška ZDE.
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz