Hledáme spolupracovníky

Administrátor auditu, manažer vzdělávání

Aktuálně hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pracovní pozici administrátora auditu, do jehož zodpovědností patří též vedení externího vzdělávání, zajištění provozu kanceláře a recepce, administrativa v oblasti vydávaných zpráv a smluv.

Stálé pracoviště: Praha

Náplní práce je zejména spolupráce s auditorským týmem a kompletní administrativní zajištění auditorských zakázek od návrhu smlouvy, přes založení zakázky v systému a ukládání potřebné dokumentace po svázání zprávy včetně komunikace s klientem ve věci vydání zprávy auditora. Do náplně práce patří též kompletní péče o externí vzdělávání, které organizujeme především pro naše klienty, a to zejména na počátku každého roku. Třetí klíčovou oblastí zodpovědností je zajištění provozu recepce a péče o materiální zajištění pražské kanceláře. Spolupracujeme zejména s českými podnikatelskými subjekty, nadnárodními korporacemi a skupinami, nestátními neziskovými organizacemi, organizacemi veřejného sektoru.

Nabízíme:

 • Plnohodnotné samostatné pozice i pro absolventy - rychlé zapojení do praxe a získání neocenitelných zkušeností. Čerstvé absolventy středních nebo vysokých škol vítáme, praxe není nutná, 
 • Profesní růst. Podpora účasti v dlouhodobých vzdělávacích a rekvalifikačních programech, podpora absolvování dohodnutých certifikačních programů apod. 
 • Pozitivní pracovní prostředí. Spolupráce s týmy účetních, auditorů a poradců, kteří jsou kvalitními profesionály, ale i výbornými kolegy, se kterými pracujete rádi,
 • Velmi dobré mzdové ohodnocení. Nástupní mzda navýšena po zkušební době 3 měsíců. Odměny za výborné výsledky. Dlouhodobý nárůst mzdy, který se odvíjí od osobních výsledků - osobní hodnocení je prováděno zhruba jednou ročně, především záleží na schopnosti schopnosti samostatného jednání, schopnosti efektivní organizace práce, schopnosti týmové práce, zapojení a postupu v získávání další odborné kvalifikace,
 • Systém kontinuálního vzdělávaní – externí i interní školení, odborné vzdělávání, rozvíjení schopností, odborná literatura,
 • Služební mobilní telefon k použití i pro soukromé účely, služební notebook,
 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, penzijní připojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na rekreaci apod.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské nebo středkoškolské vzdělání,
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,
 • Loajalitu a pozitvní přístup,
 • Flexibilní pracovní nasazení,
 • Schopnost a chuť k práci v týmu,
 • Schopnost samostatné práce a samostatného jednání, schopnost a chuť přijmout odpovědnost již od samého počátku,
 • Chuť učit se a zvyšovat svou odbornost praktickým zapojení do projektů různého druhu i teoretickým studiem, schopnost využít nabyté zkušenosti a zlepšovat se,
 • Řidičský průkaz sk. B výhodou.

Poradce v účetnictví a daních, člen auditorského týmu, manažer klientských projektů a zakázek

Dlouhodobě hledáme spolupracovníky na pracovní pozice poradců v oblasti účetnictví a daní, samostatných účetních a daňařů schopných pracovat i na specifických poradenských projektech a schopných vést jednotlivé klientské projekty /zakázky. 

Stálé pracoviště: Ústí nad Labem nebo Praha

Je třeba však počítat i s prací u klientů, v menším či větším měřítku dle typu projektů /zakázek, a to po celé České republice (zejména Praha, Středočeský a Ústecký kraj). Ke klientům se dojíždí převážně na denní bázi.  Je též dle potřeby využívána práce z domova (home office).

Náplní práce je v závislosti na konkrétních klientských projektech vedení různých účetních agend v různých systémech, účetní výkaznictví a finanční reporting, controlling, sestavení daňových přiznání a souvisejících hlášení, práce v oblasti daňového poradenství se zaměřením na neziskové organizace/ veřejný sektor/ mezinárodní zdanění/ transferové ceny...., personalistika a pracovní právo, ekonomické poradenství,.... Spolupracujeme s zejména českými podnikatelskými subjekty, nadnárodními korporacemi a skupinami, nestátními neziskovými organizacemi, organizacemi veřejného sektoru. 

Nabízíme:

 • Plnohodnotné samostatné pozice i pro absolventy - rychlé zapojení do praxe a získání neocenitelných zkušeností. Čerstvé absolventy vítáme, praxe není nutná, 
 • Profesní růst. V závislosti na zvoleném odborném směru v rámci firmy zajsitíme plnou podporu v systému certifikace účetních (český systém Svazu účetních, mezinárodní certifikace ACCA), získání licence auditora, získání licence daňového poradce i v dalších systémech získávání vyšší odborné kvalifikace – platby za zapsání do systému, platby za zkoušky, zajištění materiálů pro zkoušky atd.,
 • Pozitivní pracovní prostředí. Dlouhodobé zapojení do týmu účetních, auditorů a poradců, kteří jsou kvalitními profesionály, ale i výbornými kolegy, se kterými pracujete rádi,
 • Velmi dobré mzdové ohodnocení. Nástupní mzda navýšena po zkušební době 3 měsíců. Odměny za výborné výsledky. Dlouhodobý nárůst mzdy, který se odvíjí od osobních výsledků - osobní hodnocení je prováděno zhruba jednou ročně, především záleží na schopnosti získávání odborných znalostí a zkušeností, schopnosti samostatného jednání s klienty, schopnosti efektivní organizace práce, schopnosti týmové práce, zapojení a postupu v získávání další odborné kvalifikace (certifikace účetních apod.) atd.,
 • Systém kontinuálního vzdělávaní – externí i interní školení, odborné vzdělávání, rozvíjení schopností, odborná literatura,
 • Po úspěšném zapracování na pozici samostatného pracovníka je v závislosti na typu pozice možný služební automobil s možností soukromého používání,
 • Služební mobilní telefon k použití i pro soukromé účely, služební notebook,
 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, penzijní připojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na rekreaci apod.,
 • Flexibilní pracovní doba.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (možno se zapojit již při studiu),
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,
 • Loajalitu a pozitvní přístup,
 • Flexibilní pracovní nasazení,
 • Schopnost a chuť k práci v týmu,
 • Schopnost samostatné práce a samostatného jednání, schopnost a chuť přijmout odpovědnost již od samého počátku,
 • Chuť učit se a zvyšovat svou odbornost praktickým zapojení do projektů různého druhu i teoretickým studiem, schopnost využít nabyté zkušenosti a zlepšovat se,
 • Základní přehled v ekonomické oblasti,
 • Řidičský průkaz sk. B.

IT helpdesk /administrativní pracovník /IT projektový pracovník

Aktuálně hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pracovní pozici IT helpdesk spojenou dle zájmu a schopností uchazeče s vedením IT projektů a vedením vybraných administrativních agend.

Pracovní úvazek: dle možností, schopností a zájmu

Stálé pracoviště: Ústí nad Labem

Náplní práce je zejména zajištění IT helpdesku, tedy řešení základních IT problémů pro uživatele - jde zejména o uživatelské softwarové problémy s desktopy, notebooky, tiskárnami. Mezi další možné činnosti a zodpovědnosti dle dohody patří administrace software licencí, vedení evidence hardware, vedení dalších pomocných evidencí v rámci provozu kanceláře, správa webových aplikací a souvisejcí uživatelská podpora, práce na budoucích IT projektech v oblasti interních i externích webových aplikací apod.

Nabízíme:

 • Vhodné i pro absolventy nebo studenty,
 • Profesní růst. Podpora účasti v dlouhodobých vzdělávacích a rekvalifikačních programech, podpora absolvování dohodnutých certifikačních programů apod. (spolupráce s ICASA - certfikace CISA nebo CISM),
 • Pozitivní pracovní prostředí, týmová spolupráce,
 • Velmi dobré mzdové ohodnocení. Nástupní mzda navýšena po zkušební době 3 měsíců. Odměny za výborné výsledky. Dlouhodobý nárůst mzdy, který se odvíjí od osobních výsledků - osobní hodnocení je prováděno zhruba jednou ročně, především záleží na schopnosti získávání odborných znalostí a zkušeností, schopnosti samostatné práce, schopnosti efektivní organizace práce, schopnosti týmové práce, zapojení a postupu v získávání další odborné kvalifikace,
 • Systém kontinuálního vzdělávaní – externí i interní školení, odborné vzdělávání, rozvíjení schopností, odborná literatura,
 • Služební mobilní telefon k použití i pro soukromé účely, služební notebook,
 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, penzijní připojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na rekreaci apod.,
 • Flexibilní pracovní doba.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské nebo středkoškolské vzdělání nebo právě probíhající studium,
 • Orientaci v IT a schopnost řešit uživatelské problémy,
 • Zájem a nadšení pro oblast IT, 
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,
 • Loajalitu a pozitvní přístup,
 • Flexibilní pracovní nasazení,
 • Schopnost a chuť k práci v týmu,
 • Schopnost samostatné práce a samostatného jednání, schopnost a chuť přijmout odpovědnost již od samého počátku,
 • Chuť učit se a zvyšovat svou odbornost praktickým zapojení do projektů různého druhu i teoretickým studiem, schopnost využít nabyté zkušenosti a zlepšovat se.

Pokud máte o pozici v našem týmu zájem, zašlete prosím svůj životopis v českém a jednom cizím - anglickém nebo německém - jazyce emailem na adresu info@22hlav.cz. Na základě vašeho emailu se vám ozve naše pracovnice, která - v případě, že na základě posouzení životopisu splňujete základní podmínky - vás provede výběrovým řízením. Nejprve budete pozván/a na všeobecný nikoliv znalostní test. V případě úspěšného absolvování testu budete pozván/a na pohovor s našimi vedoucími manažery. Na základě úspěšného absolvování pohovoru můžete obdržet nabídku nástupu na pozici v našem týmu.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                         

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Antala Staška 2027/77,

+420 230234554
info@22hlav.cz