Daně

Daňové služby pro

  • podnikatelské subjekty - obchodní korporace, fyzické osoby
  • nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ....
  • příspěvkové organizace, rozpočtové organizace - obce, dobrovolné svazky obcí
  • nepodnikající fyzické osoby s příjmy z pronájmů, kapitálového majetku nebo ostatními příjmy

Převzetí odpovědnosti a zastupování před správcem daně a celními orgány v oblastech

  • přímých daní (daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob)
  • nepřímých daní (DPH, spotřební daně, ekologické daně, cla a poplatky)
  • majetkových daní (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční)

Daňové poradenství

  • průběžný daňový dohled nebo jednorázové kontroly
  • podpora při kontrolách prováděných správcem daně
  • zpracování a podání veškerých daňových tvrzení
  • daňové due diligence
  • optimalizace daňového zatížení vč. návrhu vhodných daňových struktur 
  • projekce daňových povinností
  • převodní ceny
  • daňové aspekty tzv. stálé provozovny
  • asistence při získávání zaměstnaneckých karet a povolení k pobytu zahraničních zaměstnanců v ČR
  • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  • programy odměňování vedoucích pracovníků vč. zaměstnaneckých akcií
  • a jiná odborná stanoviska
Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz