Ceny

Ceny poskytovaných služeb jsou stanovovány individuálně podle odborné a časové náročnosti. Pro získání konkrétní cenové nabídky nás prosím kontaktujte. Nabídku zašleme obratem a je pouze na Vás, zda nás následně kontaktujete či nikoliv. 

Nicméně pro představu o cenách některých konkrétních služeb naleznete níže ceník vybraných modelových služeb. 

Vzdělávání na míru - lektorování školení, semináře, workshopu.... na téma z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, ochrany osobních údajů,....

celodenní školení (typicky 4-6 hodin plus polední přestávka, typicky 9:00-16:00, 15:00 nebo 14:00) pro obchodní korporace

14.000 - 18.000 Kč plus DPH podle místa konání (základní cena odpovídá místu konání v Praze)

půldenní školení (typicky 2-3 hodiny plus přestávka) pro obchodní korporace

9.000 - 13.000 Kč plus DPH podle místa konání (základní cena odpovídá místu konání v Praze)

celodenní školení (typicky 4-6 hodin plus polední přestávka, typicky 9:00 - 16:00, 15:00 nebo 14:00) pro neziskové organizace

10.000 - 14.000 Kč podle místa konání (základní cena odpovídá místu konání v Praze)

půldenní školení (typicky 2-3 hodiny plus přestávka) pro neziskové organizace

5.000 - 9.000 Kč podle místa konání (základní cena odpovídá místu konání v Praze)

Vedení účetnictví a daňové agendy mikro účetní jednotky

obchodní korporace

od 2.000 Kč plus DPH měsíčně

nezisková organizace

od 12.000 Kč plus DPH ročně

Vedení účetnictví a daňové agendy malé nebo střední účetní jednotky

cenovou nabídku na zajištění vedení účetnictví, daňové agendy, controllingu, finančního řízení apod. zašleme obratem na základě informací o požadavcích a potřebách společnosti a informacích o rozsahu činností a dokumentace společnosti

Zpracování přiznání k dani z příjmů

cena závisí na objemu a typu příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), konkrétní nabídku zašleme obratem na základě zaslané obratové předvahy, popř. informace o struktuře a výši příjmů u fyzické osoby

Zpracování dokumentace převodních cen - transfer pricing

cenovou nabídku zašleme obratem na základě informací o skupině, transakcích a konkrétních potřebách

Audit účetní závěrky

cenovou nabídku zašleme obratem na základě poslední nebo předběžné účetní závěrky

Komplexní zavedení GDPR na míru včetně úvodní konzultace, analýzy (DPIA) a přípravy směrnice  s finální konzultací /zaškolením 

obchodní korporace

50.000 Kč plus DPH

obchodní korporace, kde jedinými zpracovávanými osobními údaji jsou údaje o zaměstnancích

25.000 Kč plus DPH

nezisková organizace

25.000 Kč

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně. Základní časový rozpočet je zhruba následující:

  • úvodní konzultace a základní posouzení - 2 hodiny
  • analýza - 10 hodin, z toho na místě (účel a právní důvod zpracování údajů) 6 hodin a následné vyjasnění zodpovědností, bezpečnosti zpracování a dalších informací pro směrnici 4 hodiny
  • sepsání, výměna a zapracování komentářů a finalizace směrnice - 8 hodin
  • revize směrnice, její zavedení do předpisů organizace, závěrečné školení - 5 hodin

Zvýhodnění nabízíme členům Asociace veřejně prospěšných organizací a členům Fóra dárců, kteří mají nárok na 20% slevu z výše uvedené ceny.

Písemný posudek o souladu společnosti /organizace s GDPR 
obchodní korporace 12.000 Kč plus DPH
nezisková organizace 8.000 Kč plus DPH

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Služba pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO = Data Protection Officer)

služba zahrnuje dostupnost 8/5 pro hlášení incidentů, případnou komunikaci s úřadem pro ochranu osobních údajů a max. 1 hodina konzultací měsíčně; služba též zahrnuje každoroční písemný posudek ohledně souladu společnosti či organizace s GDPR

obchodní korporace s povinným DPO

4.000 Kč plus DPH měsíčně

obchodní korporace s dobrovolným DPO

2.000 Kč plus DPH měsíčně

nezisková organizace s povinným DPO

2.000 Kč měsíčně

nezisková organizace s dobrovolným DPO

1.000 Kč měsíčně

Ceny jsou navrženy pro základní (běžný) rozsah zpracování osobních údajů, v ostatních případech je cena navržena individuálně.

Hodinové sazby za poskytování poradenských a jiných služeb

obchodní korporace

2.000 - 2.500 Kč plus DPH za hodinu

fyzické osoby

1.500 - 2.000 Kč plus DPH za hodinu

neziskové organizace

1.000 - 1.500 Kč za hodinu

zahraniční klienti

EUR 100 plus DPH za hodinu

 

V případě poskytování služeb v prostorách klienta mimo Prahu a Ústí nad Labem se k cenám připočítává cestovné ve výši 7 Kč za kilometr tam a zpět.

Naše poradenské služby rádi  poskytujeme i za pomoci využití elektronických nástrojů typu SKYPE, které nabízí většinu výhod osobní konzutace, ovšem odpadá nutnost cestovat. Poskytujeme takto poradenství klientů z celé republiky, nicméně samozřejmě v případě zájmu za Vámi rádi přijedeme. 

V případě Všeho zájmu o spolupráci nás prosím kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem.

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                         

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Antala Staška 2027/77,

+420 230234554
info@22hlav.cz