22HLAV, Praha - Předvánoční setkání neziskových organizací na téma ekonomické, účetní a daňové aspekty fungování neziskové organizace a legislativní novinky od 1.1.2020 - Mirka Nebuželská

12. 12.

Místo konání: Praha, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, posluchárna č. 1

Školitelé: Mirka Nebuželská

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, ACCA, CISA. Je poradkyní a školitelkou v ekonomice, účetnictví a daních u neziskovkých organizací. Krome neziskových organizací se specializuje na konsolidace dle CAS a IFRS a ekonomické poradenství u podnikatelských subjektů (transakce s podniky, ekonomické a finanční řízení,...). Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, členkou Výboru pro veřejný sektor KAČR, spolupracuje úzce s Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců a s mnoha další střešními neziskovými organizacemi. 

Přijďte se společně v čase předvánočním pobavit o dnešním fungování neziskových organizací z pohledu jejich ekonomiky a  připravit se na ukončení roku 2019 a zahájení roku 2020. Tento seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, přesněji řečeno pro všechny organizace účtující v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., popř. 325/2015 Sb. 

Agenda

9:00 - 15:00, dvě přestávky

  • Právní specifika některých právních forem neziskových organizací (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy) a jejich výhody a nevýhody z ekonomického pohledu, veřejná prospěšnost, hlavní a hospodářská činnost a podnikání v neziskové organizaci, 
  • občanský zákoník, veřejný rejstřík a evidence skutečných vlastníků, elektronická evidence tržeb, pracovně-právní vztahy, sociální a zdravotní pojištění, jiná obecná legislativa, legislativní novinky od 1.1.2020 v obecné legislativě s dopadem na nestátní neziskové organizace,
  • Základní povinnosti neziskové organizace související s ukončením roku 2019 a zahájením roku 2020,
  • Různé formy fundraisingu používané neziskovými organizacemi a jejich dopad do účetnictví a daní nestátní neziskové organizace,
  • Ekonomická podstata vybraných transakcí a jejich promítnutí v účetnictví a daních nestátní neziskové organizace - vzájemná plnění (barter), poskytnutí či přijetí plnění "zadarmo", poskytnutí či přijetí plnění "za korunu", ...
  • Daň z příjmů a DPH - kdy nezisková organizace platí daň z příjmů nebo DPH, dopady vybraných aktivit neziskových organizací na daňové povinosti, rizika v daňové oblasti
  • Legislativní novinky v účetnictví, daních a návazných oblastech od 1.1.2020 pro nestátní neziskové organizace

Účastnický příspěvek

Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Současně upozorňujeme, že materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze emailem.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz