22HLAV, Praha - Legislativní novinky od 1.1.2019 a aktuální aplikační praxe v účetnictví, daních a souvisejících oblastech pro nestátní neziskové organizace - Mirka Nebuželská, Jan Černý

29. 1.

Místo konání: Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, posluchárna č. 1

Školitelé: Mirka Nebuželská, Jan Černý

Mirka Nebuželská je auditorkou, účetním expertem, CISA, Tomáš Doležel pracuje jako daňový poradce. Lektoři se věnují jak účetní a daňové praxi v podnikatelském, neziskovém a rozpočtovém sektoru, tak lektorské činnosti.

Neplýtvejte časem a přijďte si poslechnout legislativní novinky a informace z aktuální aplikační praxe v oblasti účetnictví, daní a souvisejících předpisů shrnuté do jednodenního školení. Tento seminář je určen pro nestátní neziskové organizace, přesněji řečeno pro všechny organizace účtující v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., popř. 325/2015 Sb. 

Agenda

9:00 – 10:45 Občanský zákoník, Veřejný rejstřík a evidence skutečných vlastníků, Elektronická evidence tržeb, Veřejná prospěšnost, Pracovně-právní vztahy, Sociální a zdravotní pojištění, ostatní relevantní legislativa
10:45 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 Účetnictví - zákon o účetnictví (563/1991 Sb.), prováděcí vyhláška 504/2002 Sb. a vyhláška 325/2015 Sb., České účetní standardy
12:30 – 13:15 přestávka
13:15 – 15:00 Daně - Daň z příjmů fyzických a právnických osob - zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), malé daně - zákon o dani silniční (16/1993 Sb.), zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.), zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), DPH - zákon o DPH (235/2004 Sb.)

Účastnický příspěvek

Semináře organizuje společnost 22HLAV EDU s.r.o., která není plátcem DPH, uvedené výše účastnických příspěvků jsou proto konečné.

Současně upozorňujeme, že materiály vztahující se k semináři budou účastníkům zaslány pouze emailem.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz