ALBERT EINSTEIN: Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.

Autor fotografie: Filip Konětopský

V kalendáři 22HLAV pro rok 2019, který opět nafotili členové týmu 22HLAV, je ústředním tématem čas a jeho měření. Čas, který jak se říká odměřuje všem stejně, který nelze zastavit, a kterým se od nepaměti zabývá mnoho fyziků, astronomů, techniků, přírodovědců, filosofů... Z mnoha různých pojetí času se můžeme dozvědět například, že čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí, nebo že čas je účinná možnost navazování souvislostí a nebo - základní Aristotelovo pojetí - že čas je počítaný pohyb vzhledem k "před" a "po". Existuje mnoho a mnoho věděckých i filosofických prací na téma čas, nicméně žádnou nelze považovat za tu jedinou správnou, která by čas jednozačně definovala. 

To nás ale nemusí nijak trápit. Čas, který již uběhl, je minulost, které si vážíme a učíme se z ní, čas, který nás čeká, je budoucnost, která víme, že přijde, ale nejzásadnější je přítomnost, která představuje to, co se děje nyní, to, nad čím právě přemýšlíme, to, co nyní děláme, to, jak se nyní rozhodujeme.

V týmu 22HLAV děláme to, co nás baví a to, co věříme, že je lidem ku prospěchu. Vyznáváme přitom hodnoty jako jsou spolupráce, důvěra, pochopení, podpora, čest, profesní i osobní etika, zodpovědnost, péče, aktivní zájem, nadšení... Rozhodujeme se tak, abychom my i všichni naši obchodní i jinak spřátelení partneři byli spokojeni, aby naše společné zájmy byly naplněny a abychom z toho měli radost. 

Jak říkaly již naše babičky - "každý svého štěstí strůjcem". Pojďme proto ten přítomný okamžik využít pozitivně a přispet společně k tomu, aby rok 2019 byl zase o něco hezčí, šťastnější, radostnější, příjemnější..... aby byl plný vzájemného porozumění, dobra a lásky. 

Za tým 22HLAV děkuji všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme zejména všem neziskovým organzacím, bez nichž by svět vypadal jinak (viz mediální kampaň https://posilujemecesko.cz/), děkujeme všem nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem, zapsaným ústavům, spolkům, svazům a asociacím, sdružením, církevním organizacím, školám ve formě školských právnických osob nebo veřejných vysokých škol, veřejným výzkumným institucím a dalším. Děkujeme i školám, které jsou příspěvkovou organizací i dalším příspěvkovým a rozpočtovým organizacím, které s námi spolupracují. Děkujeme všem českým podnikatelským subjektům - podnikatelům, jednotlivým společnostem i podnikatelským skupinám, děkujeme mezinárodním obchodním korporacím - dceřinným společnostem a jejich nadnárodním mateřským společnostem a skupinám, děkujeme našim zahraničním klientům, kteří se na nás v souvislosti se svými aktivitami v České republice obracejí. Děkujeme a přejeme všem úspěšný rok 2019. 

Mirka Nebuželská, ředitel společnosti 

Audit účetní závěrky včetně konsolidované, výroční zprávy, prověrka zprávy o vztazích, audity projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů, due diligence, forenzní audit, ekonomické audity či prověrky dle zadání.

Daňové zastupování (převzetí plné odpovědnosti za daňové záležitosti), přiznání ke všem druhům daní, písemná stanoviska daňového poradce, daňové poradenství, daňová optimalizace, přeshraniční zdanění.

Zpracování účetní agendy ve vlastním nebo v našem software, online přístup k účetním výstupům, rekonstrukce účetnictví, dočasný záskok za hlavní či řadovou účetní, zpracování mezd a související agendy.

Poradenství v oblasti zpracování osobních údajů dle směrnice EU GDPR. Komplexní zavedení GDPR, analýza pro účely GDPR, služba pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), ověření - audit - souladu s požadavky GDPR. 

Komplexní poradenství v případě akvizic (eliminace rizik, efektivita,…). Poradenství při přeměnách, zejména fúzích, rozděleních firem, změnách právní formy. Oceňování podniků včetně oceňování podílů a akcií, znalecké posudky na vyžádání v oboru účetnictví a daní.

Outsourcing činností ekonomického a finančního oddělení. Převzetí plné odpovědnosti. Outsourcing konkrétních ekonomických činností – účetnictví, daňová agenda, mzdy, personalistika, controlling, reporting do skupiny, zpracování konsolidace, nastavení vnitřních procesů, implementace podnikového informačního systému apod.

Vzdělávací akce zaměřené na účetnictví, daně a související obory pro podnikatele, neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace. Zaměření na novinky a na praktické příklady a případové studie.

Posláním 22HLAV je umožňovat lidem a organizacím rozhodovat se s klidnou myslí.

Své poslání tým 22HLAV naplňuje v oborech ekonominky, účetnictví, daní, auditu a v dalších návazných oborech. Provádí audity požadované zákonem a poskytující potřebné informace pro řízení, přebírá ve firmách i neziskových organizacích zodpovědnost za fungování ekonomických, účetních a daňových týmů, zjednodušuje postupy a procesy, zavádí automatizaci a jiné inovace a usiluje dlouhodobě o rozvoj a vzdělávání všech lidí (nejen) v oboru.

Zde jsou srhnuty klíčové hodnoty týmu 22HLAV.Přišel klobouk do prodejny hlav,
zdvořile se smeknul na pozdrav
a hned spustil:
- Pane prodavači,
vracím tuhle hlavu,
co se pořád mračí.
Takovou já nosit nebudu,
protože mi dělá ostudu!
Vyberte mi novou hlavu
do práce i pro zábavu.
Hlavu s párem uší,
ať mi pěkně sluší.
Hlavu, co má vždycky dobrou náladu.
Přineste mi, prosím,
jednu ze skladu.

Prodavač jen vzdychl:
- Těžké přání!
Takovéhle hlavy
nejsou právě k mání.
Poradím vám ale rád –
podejte si inzerát!
Značka: Hledám hlavu v zachovalém stavu.
Hlavu, co má nápady.
Ani hloupou, ani nafoukanou,
zkrátka bez vady.
Hlavu, která potěší.
Nabízím jí přístřeší.

Četly jste to?
Přihlašte se, hlavy,
ať jste z Prahy nebo Bratislavy!

 

 

 

 

Jiří Žáček,
Kloboukovy trampoty

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz